Liczba odwiedzin strony: 10280 Osób na stronie: 2
 

Jemielita Andrzej, adwokat. Kancelaria
adwokacka

 
Dziennik Ustaw 2005 Nr 147 poz. 1228 - Wzór przepustki dla cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który podlega przeniesieniu do innego państwa członkow
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wzoru przepustki dla cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który podlega przeniesieniu do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej 2) (Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2005 r.) Na podstawie art. 117b ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa wzór przepustki dla cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który podlega przeniesieniu do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, stanowiący załącznik do rozporządzenia. § 2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ________ 1)    Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164). 2)    Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienie art. 26 ust. 5 dyrektywy Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między Państwami Członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami (Dz. Urz. WE L 212 z 7.08.2001). Dane dotyczące ogłoszenia powyższego aktu dotyczą jego ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 3)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr...
Monitor Polski 2000 Nr 22 poz. 455 - Ustanowienie ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mie
DECYZJA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Republiki Litewskiej. (M.P. z dnia 21 lipca 2000 r.) Na podstawie art. 19 ust. 1-5 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzieżowych (Dz. U. Nr 157, poz. 1029), zwanej dalej "ustawą", oraz art. 27 Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r. (Dz. U. Nr 158, poz. 807) w związku z nadmiernym przywozem przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Republiki Litewskiej, oraz wyrządzeniem przez ten przywóz poważnej szkody, postanawia się, co następuje: § 1.  Wprowadza się na okres trzech lat kontyngent ilościowy na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Republiki Litewskiej, oznaczonej w Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego w pozycji 5509. Kody PCN, wysokość kontyngentu wraz z podziałem na kwartały szczegółowo określa załącznik do decyzji. § 2.  Kontyngent dla poszczególnych lat, o którym mowa w § 1, jest rozdysponowany na równe części w podziale na kwartały, zgodnie z załącznikiem do decyzji. Rozdysponowanie kontyngentu kwartalnego nastąpi według kolejności złożenia kompletnych wniosków. § 3.  Nie wykorzystany kontyngent w kwartale nie powiększa wartości kontyngentu ustanowionego w kwartale następnym. § 4.  Maksymalna wielkość przywozu, na jaką...
KRS 0000312226 - ADM POLSKA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ADM POLSKA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-08-22 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KORCZAKA 1 39-300 MIELEC MIELEC MIELECKI PODKARPACKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(17) 773-32-66 (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
817-208-86-28 180350269 0000312226
KRS 0000312224 - ZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA RYBNIKA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA RYBNIKA ZWIĄZEK ZAWODOWY 2008-08-22 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
B.CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK M. RYBNIK M. RYBNIK ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
642-306-45-13 241005090 0000312224
KRS 0000312223 - STUDIO "BRAIN" SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STUDIO "BRAIN" SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2008-08-22 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SŁONECZNA 38 00-789 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000312223
KRS 0000312222 - STOWARZYSZENIE "ŁĘCZE - WIEŚ Z PERSPEKTYWĄ"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE "ŁĘCZE - WIEŚ Z PERSPEKTYWĄ" STOWARZYSZENIE 2008-09-09 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
40 82-340 ŁĘCZE TOLKMICKO ELBLĄSKI WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
578-303-08-52 280332015 0000312222
KRS 0000312221 - SZYWALSCY WNM SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
SZYWALSCY WNM SP. J. SP. J. 2008-08-22 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MARSA 3 05-509 JÓZEFOSŁAW PIASECZNO PIASECZYŃSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000312221
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone adwokat Szczytno HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Jemielita Andrzej, adwokat. Kancelaria adwokacka
radca prawny warmińsko-mazurskienotariusz warmińsko-mazurskiekomornik warmińsko-mazurskieagencja / skład celny warmińsko-mazurskieuczelnia prawnicza warmińsko-mazurskieprawnik warmińsko-mazurskieprawnikReklama